Blodtryckssänkare

Resperate

Den enda icke-medicinska metoden som genom kliniska tester visat sig kunna sänka blodtryck

Högt blodtryck - Resperate kommer att hjälpa dig att själv aktivt ta upp kampen mot ditt höga blodtryck.

Klinisk studie:

Patientinformation:

Beställningskort:

Notera: Resperate skall endast användas som en del av det program din läkare rekommenderat, för att sänka ditt blodtryck. Resperate kan användas i samarbete med behandlingar som medicinering och ändringar av livsstil, såsom kosthållning och fysisk aktivitet.

Kliniska tester har visat att andningsövningar, när de genomförs regelbundet, kan sänka blodtryck. Dessa andningsövningar är svåra att genomföra korrekt utan återkommande, individuell instruktion. Genom en patenterad teknologi, ger Resperate dessa instruktioner på ett extremt effektivt sätt.

Resperate visar dig hur du saktar ner ditt andningstempo. Resperate kommer att instruera dig till 10 andetag i minuten eller mindre. Vi kallar detta "effektiv träning".

För att uppnå bästa resultat är det rekommenderat att du använder Resperate under minst 45 minuter i veckan, helst under 15 minuter per dag. Liksom vid annan träning, kan du räkna med synliga resultat inom sex till åtta veckor och du behåller effekten genom fortsatt regelbunden användning.

Vad är ett bra blodtryck?
Det ideala blodtrycket är 120/80. Högt blodtryck kan göra att du hamnar i riskzonen för slaganfall, hjärtattack och andra livshotande tillstånd. 

Vad är Resperate?
Resperate är den enda icke-medicinska metoden som genom kliniska tester visat sig kunna sänka blodtryck.

Hur fungerar det?
Resperate analyserar din andningshastighet och ditt andningsmönster och guidar dig sedan interaktivt genom andningsövningar som saktar ner ditt andningstempo, långsamt och enkelt. Dina in- och utandningar förlängs beroende på dina personliga behov. Efter varje övning återgår din andning till det normala. Den positiva effekten på ditt blodtryck ackumuleras dock.

Varför fungerar det?
Resperates andningsövningar reducerar tankeverksamhet och har en avslappnande effekt på de små muskler som omger dina blodkärl. Över tiden resulterar detta i att blodet lättare flödar genom blodkärlen vilket medför lägre blodtryck.

För att lättare kunna kontrollera blodtrycket på dig själv, rekommenderar vi att ni använder Omrons elektroniska blodtrycksmätare vilka är världens mest dokumenterade blodtrycksmätare. Här nedanför finns ett paket med Resperate och Omron (Omron M7 är en professionell mätare som både klarar normala och breda armar (22-42 cm).


RESPeRATE Ultra och Omron M7

RESPeRATE Ultra och Omron M7

RESPeRATE Ultra med Blodtrycksmätare Omron M7 Intelli IT

RESPeRATE Ultra med Blodtrycksmätare Omron M7 Intelli IT

RESPeRATE Ultra

RESPeRATE Ultra

Väska till RESPeRATE Ultra

Väska till RESPeRATE Ultra